Czerwona róża,
czyli piękno i cierpienie
Czerwona róża to kwiat niezwykły, który od wieków kojarzymy ze świętą Ritą z Cascii - orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Symbolizuje piękno i nadzieję, ale ma też na swojej łodydze ciernie – znak życiowych trudności i cierpienia.
Nie bez powodu o św. Ricie mówi się też „Święta od Róż”. Dla niej Bóg sprawił, że w czasie mroźnej zimy zakwitła róża, a po śmierci Jej ciało wydawało piękną różaną woń. Na pamiątkę tych cudów, podczas nabożeństw ku Jej czci, które odprawiane są 22. dnia każdego miesiąca w krakowskim kościele augustianów, ma miejsce obrzęd poświęcenia róż. Z tym kwiatem jest też związana nasza akcja.
Każdy uczestnik kampanii otrzyma również bezpłatny film Święta Rita – święta od spraw trudnych i beznadziejnych. Poniżej obejrzysz jego zwiastun:
Kliknij tutaj i podaruj
swoją różę Świętej Ricie!
Zapraszamy do udziału w akcji Twoja róża u świętej Rity w Cascii. Chcąc podziękować św. Ricie za opiekę nad nami i prosić Ją o pomoc we wszystkich życiowych trudnościach, pragniemy ofiarować Jej tysiące prawdziwych czerwonych róż.
Uwaga! Na wszystkie zgłoszenia czekamy tylko do 5 maja 2019 roku włącznie!
Taką różę możemy przekazać również w Twoim imieniu! Co ważne, to Ty decydujesz, ile kwiatów już 22 maja 2019 roku, w dzień wspomnienia św. Rity, ofiarujemy za Ciebie w Sanktuarium św. Rity w Cascii – miejscu pielgrzymek milionów wiernych z całego świata.
Powierz swoje sprawy św. Ricie
To nie wszystko! Biorąc udział w naszej akcji, zyskasz również możliwość zapisania każdej swojej sprawy, z którą chcesz zwrócić się do św. Rity. Może to być np. prośba o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu lub o opiekę nad swoją rodziną. Możesz też podziękować za wszelkie łaski, jakie wyprasza dla Ciebie św. Rita. Jeśli tylko chcesz, my 22 maja 2019 roku ofiarujemy je z prośbami i podziękowaniami pozostałych uczestników akcji w Sanktuarium św. Rity w Cascii.
Św. Rita orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych
Święta Rita jak nikt inny poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia. Najpierw zginął Jej mąż, później straciła dwóch synów, aż wreszcie została osobą samotną. Dlatego do dziś nazywana jest orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Mimo życiowych trudności, Rita nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność. Wstąpiła do zakonu, a Bóg za Jej pośrednictwem zaczął czynić liczne cuda. To nie przypadek, że w środku zimy drzewo figowe wydało owoce, a jej Ciało do dziś nie uległo rozkładowi. Święta Rita cieszy się również wielką popularnością jako patronka rodzin. Choć do niedawna była jeszcze w Polsce mało znana, w ostatnich latach, ze względu na liczne cuda za Jej pośrednictwem, kult św. Rity cieszy się rosnącą popularnością.
Popatrz na tę fotografię. To Sanktuarium św. Rity we włoskiej Cascii, gdzie 22 maja 2019 roku w Twoim imieniu złożymy prawdziwe, czerwone róże, wraz z Twoimi prośbami i podziękowaniami do św. Rity. Tam też w tych wszystkich sprawach odmówiona zostanie Koronka do św. Rity.
Dołącz do akcji Twoja róża u świętej Rity w Cascii
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania wpłaty, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wpłaty. Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszeniai, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wybierz liczbę róż, które w Twoim imieniu ofiarujemy w Sanktuarium św. Rity w Cascii.
wspieram kwotą 30 zł
liczba róż
+
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
Dołącz do naszej akcji i zobacz, jak Twoje wsparcie przekłada się na liczbę czerwonych róż, które 22 maja 2019 roku ofiarujemy w Sanktuarium św. Rity z Cascii. Koszt ofiarowania jednej róży to 15 złotych.
 
WYŚLIJ
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Twoje prośby i podziękowania w Sanktuarium świętej Rity w Cascii
Tak będzie wyglądała karta na prośby i podziękowania, na której zapiszemy wszystkie Twoje sprawy, z którymi chcesz zwrócić się do św. Rity. Twoją kartę, wraz z kartami pozostałych uczestników akcji złożymy 22 maja 2019 roku w Sanktuarium św. Rity w Cascii. Tam też w dniu wspomnienia św. Rity odmówimy Koronkę do św. Rity w intencji wszystkich uczestników kampanii.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi