Czerwona róża, czyli piękno i cierpienie

Czerwona róża to kwiat niezwykły, który od wieków kojarzymy ze świętą Ritą z Cascii – orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Symbolizuje piękno i nadzieję, ale ma też na swojej łodydze ciernie – znak życiowych trudności i cierpienia. Nie bez powoduo św. Ricie mówi się też „Święta od róż”. Dla niej Bóg sprawił, że w czasie mroźnej zimy zakwitła róża, a po śmierci Jej ciało wydawało piękną różaną woń. I właśnie z tym kwiatem jest też związana nasza akcja.

Ofiarujmy św. Ricie 12000 róż!

Zapraszamy do udziału w kampanii Ofiarujmy św. Ricie 12000 róż! Chcąc podziękować św. Ricie za opiekę nad nami i prosić Ją o pomoc we wszystkich życiowych trudnościach, pragniemy przez cały rok ofiarować Jej tysiące prawdziwych czerwonych róż. Taką różę możemy przekazać również w Twoim imieniu! Wystarczy, że wesprzesz naszą akcję dobrowolnym datkiem, a kwiat od Ciebie 22. dnia miesiąca przyozdobi bazylikę w Cascii.

Św. Rita - orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych

Święta Rita jak nikt inny poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia. Najpierw zginął Jej mąż, później straciła dwóch synów, aż wreszcie została osobą samotną. Dlatego do dziś nazywana jest orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Mimo życiowych trudności, Rita nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność. Wstąpiła do zakonu, a Bóg za Jej pośrednictwem zaczął czynić liczne cuda. To nie przypadek, że w środku zimy drzewo figowe wydało owoce, a jej Ciało do dziś nie uległo rozkładowi. Święta Rita cieszy się również wielką popularnością jako patronka rodzin. Choć do niedawna była jeszcze w Polsce małoznana, w ostatnich latach, ze względu na liczne cuda za Jej pośrednictwem, kult św. Rity cieszy się rosnącą popularnością.

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Dołącz do akcji
Ofiarujmy św. Ricie 12 000 róż!

Wesprzyj naszą akcję dobrowolnym datkiem, a Twoja róża wkrótce przyozdobi bazylikę w Cascii.