Czerwona róża, czyli piękno i cierpienie

Czerwona róża to kwiat niezwykły, który od wieków kojarzymy ze świętą Ritą z Cascii – orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Symbolizuje piękno i nadzieję, ale ma też na swojej łodydze ciernie – znak życiowych trudności i cierpienia. Nie bez powoduo św. Ricie mówi się też „Święta od róż”. Dla niej Bóg sprawił, że w czasie mroźnej zimy zakwitła róża, a po śmierci Jej ciało wydawało piękną różaną woń. I właśnie z tym kwiatem jest też związana nasza akcja.

Ofiarujmy św. Ricie 12000 róż!

Zapraszamy do udziału w kampanii trwającej od maja 2021 do kwietnia 2022 roku. Ofiarujmy św. Ricie 12000 róż! Chcąc podziękować św. Ricie za opiekę nad nami i prosić Ją o pomoc we wszystkich życiowych trudnościach, pragniemy przez cały rok ofiarować Jej tysiące prawdziwych czerwonych róż. Taką różę możemy przekazać również w Twoim imieniu! Wystarczy, że wesprzesz naszą akcję dobrowolnym datkiem, a kwiat od Ciebie 22. dnia miesiąca przyozdobi bazylikę w Cascii.

Św. Rita - orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych

Święta Rita jak nikt inny poznała wszystkie wymiary ludzkiego cierpienia. Najpierw zginął Jej mąż, później straciła dwóch synów, aż wreszcie została osobą samotną. Dlatego do dziś nazywana jest orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Mimo życiowych trudności, Rita nigdy nie zwątpiła w Bożą Opatrzność. Wstąpiła do zakonu, a Bóg za Jej pośrednictwem zaczął czynić liczne cuda. To nie przypadek, że w środku zimy drzewo figowe wydało owoce, a jej Ciało do dziś nie uległo rozkładowi. Święta Rita cieszy się również wielką popularnością jako patronka rodzin. Choć do niedawna była jeszcze w Polsce małoznana, w ostatnich latach, ze względu na liczne cuda za Jej pośrednictwem, kult św. Rity cieszy się rosnącą popularnością.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

 

Akcja zakończona.
Dziękujemy za udział w naszej kampanii!